Erabiltzeko baldintzak

Uztailaren 11ko Informazio Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legea (LSSI-CE) betez, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak www.bilbaomusika.eus webgunea berea dela jakitera ematen du. Lege horretako 10. artikuluak eskatu bezala, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak datu hauek ematen ditu jakitera:

Webgune honen titularra BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiaduna da. IFK: P4800034C eta helbidea: SORKUNDE 8 48006, BILBO (BIZKAIA). Enpresarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa hauxe da:   info@bilbaomusika.eus.

ERABILTZAILEA ETA ERANTZUKIZUNEN ERREGIMENA

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren web-orriari dagokionez nabigazioak, sarbideak eta erabilerak erabiltzailea izatea dakar. Horren ondorioz BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren web-orritik nabigatzeak bertan dauden erabilera baldintza guztiak onartzea dakar, indarrean dagoen kasuan kasuko legeria betetzeari utzi gabe.

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren webguneak informazio, zerbitzu eta datu ugari eskaintzen ditu. Erabiltzaileak webgunearen erabilera egokia izango duela onartu egiten du. Bere ardurapean izango dira hauek:

  • Erabiltzaileak BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak zenbait edukietan edo webgunean eskainitako zerbitzuetara sarbiderako emandako inprimakietan betetako informazioak zilegi eta egiazkoak izatea.
  • BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak eskainitako informazio, zerbitzu eta datuak erabiltzea baldintza hauetan, Legean, moralean, ohitura onetan, eta ordena publikoan xedatutakoaren kontra edo bestela hirugarrenen eskubideak edo webgunearen erabilera kaltetuta atera daitekeen moduan erabiltzea.

ESTEKEN ETA ERANTZUKIZUN ARLOKO SALBUESPENEN POLITIKA

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak ez du bere ardurapean hartzen, erabiltzailea, bere webgunean agertutako esteken bidez, sartutako webguneen edukieraz. Eta aitortzen du ez duela sarean dauden beste webguneak ez aztertuko, ez kontrolatuko. Aldi berean, ez du bermatzen esteken bidez iritsitako webguneen eskuragarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiatasuna, baliozkotasuna edota legezkotasuna, bereak ez direnean.

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak bere webgunearen erabiltzaileak, bere webgunean nabigatzeagatik jasan ditzakeen kalteak saihesteko neurriak hartu dituela adierazten du. Horren ondorioz, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak ez du, inongo kasuetan, bere gain hartzen erabiltzaileak Interneten nagibatzearen ondorioz jasotako kalteen erantzukizuna.

ALDAKETAK

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak bere webguneko edukian egoki deritzen aldaketak egiteko eskubidea erreserbatzen du, aldez aurretiko abisurik eman gabe. Hori bai webgunearen edukiei, bai horiek erabiltzeko baldintzei dagokienez. Aipatutako aldaketak bere webgunearen bidez egiteko aukera egongo da, Zuzenbideak onartutako edozein modutan; eta nahitaez bete beharrekoak izango dira webgunean argitaratuta dauden bitartean eta gerora balioa duten beste aldaketa batzuek aldatu arte.

DATU BABESA

Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren arabera, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak bere webgunean agertzen diren inprimakien bidez lortutako datu pertsonalak fitxategi batean sartuko dituela jakitera ematen die erabiltzaileei. Fitxategi horren arduraduna BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiaduna da eta horren helburua erabiltzailea eta bere arteko konpromisoak erraztu, bizkortu eta burutzea da.

Datu pertsonalak ikusteko, Legeak aipatzen duen moduan zuzentzeko, ezeztatzeko edota aurka egiteko eskubidea erabili nahi izanez gero, honako helbide honetara jo: SORKUNDE 8 48006, BILBO (BIZKAIA).

Erabiltzaileak Bestelakorik adierazten ez duen bitartean, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak ulertuko du haren datuak ez direla aldatu, baita erabiltzaileak edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzen duela eta haren baimena duela bien arteko harremana finkatu ahal izateko erabiltzeko.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIAKOA

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiaduna, zuzenean edo emakidadun gisa, bere web-orriko eta honetan jasotako elementu guztien jabetza intelektualeko eta industriako jabetzako eskubide guztien titularra da. Besteak beste, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren titularitatekoak dira irudiak, soinua, audioa, bideoa, sofwarea, testuak, markak eta logotipoak, koloreen konbinazioa, egitura eta diseinua, erabilitako materialen bilduma, funtzionatzeko beharrezko ordenagailu-programak, sarbidea eta erabilera. Beraz, Espainiako Araubide Juridikoak babestuko ditu jabetza intelektualeko obra moduan horiek guztiak eta arlo honetako Espainiako eta Europar Batasuneko arautegia aplikatuko da, baita Espainiak arlo honetan sinatutako nazioarteko itunak ere.

Eskubide guztiak babestuta. Jabetza Intelektualaren Legearen 8. artikuluan eta 32.1eko bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, beren-beregi debekatuta geratzen dira, BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren baimenik gabe, webgune honetako eduki guztien edo zati baten erreprodukzioa, banaketa eta komunikazio publikoa, baita eskuragarri jartzea ere, horien xedea merkataritzakoa denean; eta hori edozein euskarritan eta edozein bitarteko teknikoz.

Erabiltzaileak BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren jabetza intelektualeko eta industriako jabetzako titularitateko eskubideak errespetatzeko konpromisoa hartzen du. Atariko elementuak ikus ditzake, baita inprimatu, kopiatu eta bere ordenagailuko disko gogorrean edo beste edozein euskarri fisikotan gorde ere bai, haren erabilera pertsonalerako eta pribaturako denean. Erabiltzaileak ez ditu aldatuko, saihestuko edo manipulatzeko BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunaren orrietan dauden babes-dispositiboak edo segurtasun-sistemak.

EKINTZA LEGALAK, LEGE APLIKAGARRIAK ETA ARAUBIDEA

BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak haren webgunea eta horretako edukiak oker erabiltzeagatik edo baldintza hauek ez betetzeagatik egoki deritzen ekintza zibilak eta penalak aurkezteko eskubidea du.

Erabiltzailearen eta zerbitzua eskaintzen duenaren arteko harremanak Espainiako lurraldean indarrean dauden eta aplikagarriak diren arautegiek erregulatuko dituzte. Alde bien artean gatazkarik edo eztabaidarik sortuz gero, arbitrajera jo dezakete edo jurisdikzio arruntera jo arlo horretan dauden jurisdikzioari buruzko arauak betez. BILBAO MUSIKA Toki Erakunde Autonomiadunak helbidea BIZKAIAN du, Espainian.